Disclaimer

Alle foto’s en video’s zijn gemaakt samen met onze medewerkers en cliënten.

Wij hebben onze uiterste best gedaan de rechthebbenden te achterhalen. Al hoewel wij daarbij zeer zorgvuldig te werk zijn gegaan, kan het toch zijn dat een bezoeker, auteur, gebruiker of rechthebbende meent dat publicatie in strijd is met zijn of haar rechten, zoals portretrecht(en) en of auteursrechten. Indien een dergelijk situatie het geval lijkt, verzoeken we onmiddellijk contact op te nemen met de afdeling communicatie van Pameijer.